Czy Domaniewska stoi?

Aktualizowany na bieżąco stan przejezdności kluczowej arterii korpomunikacyjnej - ulicy Domaniewskiej w Warszawie.

Tak, stoi

Nie stoi?